www.elimparcial.es

Carme Molinero

reseña

Carme Molinero y Pere Ysàs: Els anys del PSUC. El partit de l’antifranquisme (1956-1981). L’Avenç. Barcelona, 2010. 392 páginas. 23 €
  • 1